ALV Historische vereniging

Ter Aar – De historische vereniging Ter Aar een houdt woensdag 29 maart haar algemene ledenvergadering.

Plaats van samenkomst is in het museum zelf aan de Westkanaalweg 118.

Op de agenda:

  • Opening
  • Vaststelling verslag jaarvergadering 8 maart 2016
  • Bespreking financieel jaaroverzicht 2016
  • Vaststelling begroting 2018 Stukken zijn vanaf 30 minuten voor de aanvang van vergadering verkrijgbaar en tevens op onze internetsite ter inzage (chvteraar.nl)
  • Bestuursverkiezing
  • Rondvraag

PAUZE
Na de pauze worden er beelden uit het archief getoond. Leuke nostalgische beelden om oude herinneringen op te halen.