Bijeenkomst ‘Verstandelijke beperking en rouw’

Regio – Hoe begeleid je iemand met een verstandelijke beperking die te maken heeft met een overlijden? Deze vraag staat centraal tijdens de bijeenkomst ‘Verstandelijke beperking en rouw’ die maandagavond 13 maart 2017 wordt gehouden in Zwammerdam.

logo ipse
De bijeenkomst is bedoeld om handvatten te geven in de begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking die een dierbare hebben verloren of geconfronteerd worden met een overlijden in hun directe omgeving. Dit kunnen zowel kinderen als volwassenen met een verstandelijke beperking zijn, nog thuis of op zichzelf wonend, of in een instelling verblijvend. Zij hebben, net als ieder ander, behoefte aan het kunnen begrijpen van wat er in hun wereld gebeurt.

De bijeenkomst bestaat uit twee lezingen van rouwtherapeut Leoniek van der Maarel en GZ-psycholoog Karina Knijnenburg, die eerder als gedragskundige werkte bij Ipse de Bruggen. Na de pauze is er gelegenheid om in groepsverband in te gaan op individuele vragen en ervaringen uit te wisselen. Na afloop krijgen alle deelnemers de gids ‘Verstandelijke beperking en rouw’ – 80 praktische tips’ dat Leoniek en Karina samen hebben geschreven. De bijeenkomst is in eerste aanleg bedoeld voor familie/kennissen van cliënten. Daarnaast zijn professionele begeleiders, hulpverleners, behandelaars en uitvaartverzorgers van harte welkom.

De bijeenkomst vindt plaats in Grand Café De Haven op Landgoed Hooge Burch in Zwammerdam (een locatie van Ipse De Bruggen). De start is om 19.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur); de avond duurt tot 21.30 uur. De toegangsprijs bedraagt € 15,- per persoon inclusief de gids ‘Verstandelijke beperking en rouw’. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar via www.scrivomedia.nl.