Blij met BREEAM certificaat

Nieuwkoop – Wethouder Pietersen was bijzonder verguld het behalen van het zogeheten BREEAM certificaat bij de sloop van het voormalige gemeentehuis aan de Achterweg in de kern Nieuwkoop.

breeam.jpg

Wethouder Pietersen blij met BREEAM certificaat

‘Ja, ik sta hier te pronken met het certificaat, maar het zijn anderen die dit hebben verdiend,’ zei Pietersen donderdagavond. ‘Het zijn met name de mensen van sloopbedrijf Vlasman geweest en de mensen die dit alles hebben vastgelegd.’

Omdat Vlasman in zijn normale werkwijze al heel veel aandacht heeft voor duurzaamheid is de uitvoering van de sloopwerkzaamheden volgens de normen van BREEAM niet veel anders dan een “normale” sloop. Het grote verschil zit met name in de bewijsvoering en de vastlegging van alle acties.

Het was overigens een certificaat met maar liefst 4 sterren (5 is het hoogste – red) en dat is redelijk uniek in Nederland. ‘Ik ben er in ieder geval trots op, dat we op duurzame manieren bouwen en slopen,’ aldus de wethouder tijdens de raadsvergadering.

BREEAM

Bij de BREEAM werkwijze let men op een flink aantal punten:

Inzet personeel Social Return

Dat heeft o.a. te maken met het creëren van werkgelegenheid voor langdurig werkzoekenden, WSW-ers en leerlingen.Tijdens de sloopwerkzaamheden heeft Vlasman personeel ingezet ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’ via Mensen BV.

Elektronische rittenadministratie personeel

De bussen van Vlasman beschikken over een Cartracksysteem (een elektronische rittenadministratie). Dit systeem registreert van de betrokken personen de afstanden van het woon-werkverkeer. Om de afstanden zo minimaal mogelijk te houden heeft Vlasman BV personeel ingezet dat in de buurt van het project woonde.

Afvoeren materiaal met minimaal Euro 5 motoren

Het doel van de credit is het reduceren van de uitstoot van CO2 en NOx bij het transport van middelen en materiaal. Het merendeel van de ingezette vrachtwagens waren Euro 6 motoren. Inzet van Euro 5 en Euro 6 motoren betekent een reductie van uitstoot van CO2 en NOx.

Afvoeren materiaal naar dichtstbijzijnde verwerkers

De betreffende transportafstanden naar Suez (bouw- en sloopafval, hout, dakleer en dergelijke) is 12,5 km en naar Theo Pouw 28,9 km. V

Verwerking op de hoogst mogelijke plaats in de duurzaamheidsladder

Hierbij ging het om hergebruik van materialen afkomstig uit de sloop en dat deze zoveel mogelijk worden aangewend als secundaire/nieuwe grondstof.