Chaotisch traject toekomst Vlinder

Onrust Er is op dit moment veel onrust bij gebruikers van De Vlinder en inwoners in de kern Ter Aar over de toekomst van sporthal De Vlinder.

2017-02-01_5891e8539faad_IMG_2069

MPN vindt het belangrijk dat door het college duidelijk wordt gemaakt welk uitgangspunt zij voor de toekomst hanteren voor een sportaccommodatie voor de kern Ter Aar. Pien Schrama, fractievoorzitter MPN-PN: “Wij willen weten of het college het met MPN-PN eens is dat de kern Ter Aar, ook in de toekomst, over een sporthal zoals de huidige Vlinder moet blijven beschikken met de sportieve en de maatschappelijk sociale functies die het nu ook heeft.”

Raad 2 februari

Daarom stelt MPN-PN deze vraag donderdag 2 februari in de besluitvormende raad aan de wethouder. Ook vraagt de partij op korte termijn een openbare bijeenkomst te organiseren waarin het college uitleg geeft hoe zij het proces rondom de Vlinder en Ter Aar Vernieuwd Verbonden aanpakken. “Wij vinden het een nauwelijks te volgen proces waarbij we de indruk hebben dat het college de regie kwijt is.”