Jaarvergadering Club 50plus

Noorden – Bij Club 50plus Noorden houdt men woensdag 22 maart de jaarvergadering.

In De Rietzanger begint de vergadering woensdag de 22e om 14.00 uur. Op de agenda staan diverse verslagen. De kascontrolecommissie zal haar bevindingen doen en wordt her(ver)kozen.

Ook bestuurlijk zijn er mutaties: Aftredend en herkiesbaar zijn Mia Vork-Tersteeg en Rinus Kas. Tonnie Groenendijk-Cuyvers is ook aftredend, maar stelt zich niet meer herkiesbaar. Er is dus een vacature te vervullen.

Bij de mededelingen wil men voorstellen om voortaan de contributie automatisch te gaan incasseren.