Meningsvormende raad 20 april

Nieuwkoop – In het gemeentehuis te Nieuwveen is donderdagavond 20 april om 20.00 uur één meningsvormende raad. In deze vergadering  worden nog geen besluiten genomen.

Gemeentehuis Nieuwveen

Op de agenda staat de Aankoop Westkanaalweg 113, 117 en 117a Ter Aar. Voor 900.000 euro wil de gemeente een stuk grond met gebouwen kopen om er een rotonde aan te leggen. Bij het raadsvoorstel Beleidsregel Wonen – Vliegen gaat het over regels m.b.t. het vliegverkeer.

Het college wil de projectenportefeuille uitbreiden en dan gaat het over extra woningbouw. In de kern Nieuwkoop, Nieuwveen en Vrouwenakker. Niet alleen grootschalig, maar ook kleinschalige bouwplannen.

Verder staat ook de Startnotitie gebiedsontwikkeling  Buytewech-Noord op de agenda, Opnieuw dijt de kern Nieuwkoop uit in noordelijke richting.

En in de kern Nieuwkoop wil het college ondergrondse glas- en papierbakken vervangen (kosten ca 44 mille).

Op de gemeentelijke website zijn de agenda en de achterliggende stukken te zien en in het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken, het best tijdens de meningsvormende raad. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl  (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).