Opinie: Geld over de balk: geen probleem

Nieuwkoop – In de meningsvormende raad van donderdag 16 februari was nogal wat ophef over het al dan niet opzeggen van de huur van de gemeentewerf. Daarna gaf de gemeente nog een persbericht uit, dat onjuiste informatie leidde tot verwarring in de media.

De media was echt niet in de war. Er was een persbericht van het CDA uitgegaan waarin gesproken werd over een schadepost van 500.000. Uitleg hiervoor was 3 x 160.000 euro jaar huur. Nou is dat 480.000 euro, maar dat terzijde.

Het college gaf er een andere uitleg aan. De huurprijs was niet fout genoemd, maar door het uitstellen van de nieuwbouw kon men besparen op een aantal zaken, waardoor de uiteindelijke schadepost 120.000 is.

CDA en MPN PN hadden schriftelijke vragen gesteld en het CDA wilde graag de wethouder ter verantwoording roepen. Die bleef echter weg en burgemeester Buijserd nam de bestuurlijke verantwoordelijkheid.

De coalitiepartijen namen daar donderdag de 16e erg makkelijk genoegen mee.

Martin Hoekstra (D66) reageerde op het boze CDA: ‘Zo kan je wel op alle slakken zout leggen. De raad is vroegtijdig in vertrouwen geïnformeerd en het college heeft er alles aan gedaan om de schade te beperken.’

Quinten van Dobben (VVD) ‘We zijn ook blij dat het college de schade heeft weten te beperken en het is goed dat er maatregelen zijn genomen om dit soort fouten te voorkomen.’

Leen Mur (SBN) liet zich in soortgelijke bewoordingen uit.

Elias van Belzen (SGP/CU) zei dat het goed was dat er toch nog even over gesproken was, maar is bang dat het vertrouwen van de burger is aangetast.

In het verleden zijn er wel eens vaker schermutselingen geweest over kleinere en grotere bedragen. Denk aan de miljoenen van de Noordse Buurt en bijvoorbeeld de overschrijding van 35.000 euro voor het parkeerterrein van Aarweide. Veel gekrakeel, maar meestal zonder gevolgen.

Als raddraaiers straatmeubilair vernielen probeert de gemeente dat op ze te verhalen. In het bedrijfsleven worden dergelijke fouten soms afgestraft. In gemeenteland wordt het probleem verdeeld. Nee, niet de raad of het college gaat lappen. De inwoners gaan niet meer betalen voor hun afvalstoffenheffing. Toch is er 120.000 extra te betalen.

Misschien een leuk item om tijdens de lokale verkiezingsdebatten nog een aan te zwengelen.

Grappig slot

Aan het eind van de vergadering werd er nog een vraag gesteld over het vertrek van de directeur van de Sociale Werkplaats Alphen ad Rijn. Namens B en W kon de burgemeester geen antwoord geen geven. Hij zei: ‘De wethouder is er niet.’

Peter Vos