Spullen nodig voor rommelmarkt

Nieuwkoop – Bij de Chr. Geref. Kerk te Nieuwkoop hoopt men op zaterdag 3 juni weer een activiteiten/rommelmarkt te houden. Er is echter nog “handel”nodig”.

De organisatie is met de vrijwilligers op zoek naar bruikbare spullen. Geen meubels. Heeft u nog spullen staan? Ze komen het bij u ophalen. Bel: 06 2753 7751 of 06 3606 6750.

De opbrengst van deze rommelmarkt is bestemd voor voor het inrichten van de inloopruimte van de Evangelisatiepost in Gent (B)