Vergaderschema gemeenteraad

Nieuwkoop – Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 1 juni is ook het vergaderschema voor 2018 vastgelegd.

Gemeentehuis Nieuwveen

Gemeentehuis te Nieuwveen

De agendacommissie stelde de raad voor om het vergaderschema 2018 vast te stellen. Uit het schema blijkt dat de vaste vergaderavond de donderdagavond blijft. De agendacommissie heeft de vrijheid om de verschillende vergaderingen anders in te plannen bijvoorbeeld als er te weinig of te veel agendapunten zijn of de actualiteit daarom vraagt.

Wie interesse heeft kan een kijkje nemen op www.nieuwkoop.nl (ga naar Bestuur & Organisatie, vervolgens naar Gemeenteraad en daarna naar Agenda & vergaderstukken)