Zinloze verkeersdrempels

Nieuwkoop – Het voornemen om verkeersdrempels aan te leggen in de Oude Nieuwveenseweg te Nieuwveen, stuit op bezwaren van bewoners.

drempels

Tijdens de raadsvergadering van 20 april kwam (oud) huisarts Van Dongen inspreken. Van Dongen is bekend om zijn gedrevenheid en actiebereidheid in zijn strijd tegen onzin of onrecht.

In vroegere jaren kreeg hij de handen op elkaar om de apotheek bij de dokterspraktijk en nog steeds plukken daar vele Nieuwveners de voordelen van. Enkele jaren geleden trok hij, samen met een groep inwoners, ten strijde tegen de, in hun ogen, foeilelijke appartementengebouwen voor de WoonZorgZone. Ook daarin was men succesvol, de bouwplannen werden ingetrokken.

Drempels

Van Dongen bestrijdt nu de aanleg van drempels. ‘De Gemeente heeft goed bedoelde plannen om twee verkeersdrempels aan te leggen op de Oude Nieuwveenseweg ter hoogte van huisnummers 83 en 25 aan te leggen. Reden: verkeersveiligheid fietsers n.a.v. waardevolle suggesties van burgers. Naar mijn mening zijn die drempels vrijwel zinloos, want autoverkeer wordt in beide richtingen al flink belemmerd door de vele geparkeerde auto’s aan de oneven zijde van de O.N. weg. Daardoor moet de autobestuurder wel meerdere malen stoppen of afremmen om het tegemoetkomende verkeer richting Kattenbrug te laten passeren. Voor fietsers aan die zijde van de weg van Kattenbrug richting centrum kan het gevaar opleveren omdat zij dan op het midden van de weg komen om de geparkeerde auto’s te passeren. Twee drempels veranderen daar niets aan en zijn aan die zijde van de weg dus nutteloos Ook het verkeer vanuit het centrum moet minder vaak maar toch regelmatig gas terugnemen vanwege de onzekerheid of de tegemoetkomende auto’s vanuit de Kattenbrug nog wel op tijd kunnen invoegen tussen de geparkeerde auto’s.’

Daarnaast legde Van Dongen de raadsleden uit, dat de drempels ook de nadelen van lawaai, trilling en bovendien meer uitlaatgassen, met zich meebrengen.

‘Het gemeenschapsgeld van wellicht 10.000 euro kan m.i. nuttiger besteed worden,’zo eindigde hij zijn betoog.

Het was overigens geen onderwerp dat besproken moest worden, maar wethouder Elkhuizen reageerde op verzoek van de raad wel even.

‘Er zijn te veel hardrijders op die weg en er zijn ook veel klachten. Wij moeten als gemeente altijd balanceren tussen het particulier belang en het algemeen belang. Wij menen met de aanleg van de drempels een veiligere Oude Nieuwveenseweg te realiseren.’