Politiek

Laatste politieke nieuws

 • Archiefverordening

  18-05
  Nieuwkoop – Veranderde wetgeving op archiefgebied zowel als verdergaande digitalisering maken het noodzakelijk de huidige Archiefverordening aan te passen. Burgemeester en ...
 • Opnieuw actualisatie Grexen

  17-05
  Nieuwkoop – Grondexploitaties worden regelmatig herzien / bijgesteld. Donderdag 24 mei komt het college met voorstellen naar de raad. Het ...
 • Begroting Holland Rijnland

  17-05
  Nieuwkoop – De gemeenteraad kan 24 mei kennisnemen van de begroting 2019 en meerjarenraming 2019-2022 van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Het ...
 • Programmabegroting Veiligheidsregio oké

  17-05
  Nieuwkoop – B&W stelt donderdag 24 mei de raad voor in te stemmen met de begroting en geen zienswijzen in ...
 • Geen zienswijze naar SVHW

  16-05
  De SVHW (Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling) voert voor de gemeente Nieuwkoop de belastingheffing uit. De jaarrekening en ontwerp begroting ...
 • Nog meer geld Ashram College

  16-05
  Nieuwkoop – Het bouwkrediet voor de nieuwbouw van het Ashram College moet nog meer omhoog. Eerder al een paar ton, ...
 • Extra geld duurzaamheid

  16-05
  Nieuwkoop – B&W vraagt de raad op 24 mei extra budget toe te kennen van € 113.500 voor uitvoering van ...
 • Deskundigheid inhuren kost geld

  15-05
  Nieuwkoop – Voor de tweede helft van 2018, en voor 2019 en 2020, wordt een aantal activiteiten voorzien in het ...
 • Ipad niet meer in bruikleen

  15-05
  Nieuwkoop – Er moet geld beschikbaar gesteld worden voor de aanschaf van iPads, want ze worden niet meer in buikleen ...
 • Benoemingen

  15-05
  Nieuwkoop – Na verkiezingen volgt een aantal mutaties in politieke fracties, in de raad en uiteraard ook in de samenwerkingsverbanden. ...