LIFE doet goed werk voor flora in de plassen

Nieuwkoop – Orchideeën en vleesetende planten hebben baat bij de LIFE-werkzaamheden in de Nieuwkoopse Plassen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Blaasjeskruid (foto Hans Dekker via Flickr)

Er is meer ruimte voor de zeldzame groenknolorchis en het vleesetende klein blaasjeskruid in de Nieuwkoopse Plassen. Anderhalf jaar geleden is de bovenste laag van een halve hectare rietland gehaald. Dit was nodig omdat het erg droog en verzuurd was geworden. Boswachter Martijn van Schie van Natuurmonumenten: “Doordat de bovenlaag is geplagd, is er een vochtigere bodem ontstaan waar juist deze extreem zeldzame plantensoorten weer kunnen groeien. Dit soort plekjes zijn bijna niet meer in Nederland te vinden.”

Zeldzaam

Volgens boswachter Martijn van Schie is het geen verrassing dat de planten zo snel terugkeerden in het gebied. Er is vooraf een analyse geweest van het gebied en daaruit kwam naar voren dat het terrein kansen bood voor deze doelsoorten. De groenknolorchis is een superzeldzame orchidee die maar op een paar plaatsen in Nederland groeit, waaronder in de Nieuwkoopse Plassen. Doordat er nu meer terrein geschikt is gemaakt, kon ie zich zelfstandig vermeerderen. Hetzelfde geldt voor het kleine blaasjeskruid. Deze vleesetende plant voedt zich met kleine insecten die die met zijn blaasjes vangt. Boswachter Martijn van Schie: “Mensen denken bij orchideeën aan die grote bloemen in je vensterbank en realiseren zich niet dat ze ook gewoon hier in de buitenlucht, in ons gebied groeien. En vleesetende planten ziet men vaak als tropisch, terwijl de zomer in Nederland toch heel anders aanvoelde. En toch groeien ze hier, vijf verschillende soorten vleeseters!”

Nieuw leven in het veen

Het plaggen dat 1,5 jaar geleden is gebeurd, maakte onderdeel uit van het grote door Europa betaalde LIFE-project ‘Nieuw leven in het veen’ waarbij in zeven waterrijke laagveengebieden door Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer gewerkt wordt aan nieuwe kansen voor zeldzame dieren en planten. Naast het plaggen zijn er in de Nieuwkoopse Plassen ook verlandde petgaten open gegraven en zijn er stukken moerasbos weggehaald.

Natura 2000

Nooit klaar

De boswachter van Natuurmonumenten is zeer content met de ontwikkelingen van de Nieuwkoopse Plassen de afgelopen jaren. De waterkwaliteit is verbeterd, de otter is terug, de lepelaars broeden hier weer. Maar het is nog niet klaar. Als je in een gebied als de Nieuwkoopse Plassen niets doet, ontstaat er binnen een aantal jaar een groot moerasbos. “Met ons dagelijks beheer dat we samen met de boeren, rietsnijders en vrijwilligers doen, kunnen we het Nieuwkoopse landschap open en prachtig houden. Maar meer van dit soort impulsen zijn nodig om de bijzondere biodiversiteit voor de Nieuwkoopse Plassen te waarborgen”, aldus boswachter Martijn van Schie.