Nieuwe beheerders nodig De Zevensprong

Nieuwkoop – Het beheerdersechtpaar Gerrit en Iny Brouwer legt de beheertaken bij De Zevensprong neer. Het bestuur is op zoek naar een nieuw beheerders(echt)paar.

De boerderij met bijgebouwen wordt gebruikt voor culturele en creatieve doeleinden. De Kapberg, Loopstal, Hooiberg en Buitenplaats worden ingezet voor incidentele activiteiten die beantwoorden aan de doelstelling. De andere ruimtes zijn permanent verhuurd.

Het beheer/exploitatie van het complex is ondergebracht in een stichting en het stichtingsbestuur bestaat uit 6 leden.

Het dagelijks beheer is ondergebracht bij een beheerder. De beheerder bewoont het woonhuis van de boerderij tegen een overeengekomen huurprijs. De beheerder heeft een representatieve, klantgerichte en dienstverlenende instelling en dient affiniteit te hebben met de doelstelling van de Zevensprong. Deze affiniteit komt tot uitdrukking in de uitvoering van de beheerderstaken. De taken zijn ondergebracht in een taakomschrijving. De diverse werkzaamheden zijn uitermate geschikt voor een beheerdersechtpaar of beheerders in partnerschap. De financiële tegemoetkoming bestaat uit een vrijwílligersvergoeding op basis van een 5-jarig contract. Aanspreekpunt voor de beheerder is de voorzitter van het bestuur.

Wie meer wil weten over deze vacature kan terecht op www.zevensprongnieuwoop.nl