Groen licht minder hoge sporthal

Nieuwkoop – Het raadsvoorstel inzake bestemmingsplan Ter Aar Vernieuwd Verbonden (TAVV) leverde donderdag 2 februari een anderhalf uur durende discussie op. Uiteindelijk vonden coalitie en oppositie elkaar nadat elkaars amendementen waren samengevoegd en aangepast.

Water bij de wijn doen, luidt het spreekwoord. In de raadsvergadering van 2 februari leek het daar in het begin niet op. Het raadsvoorstel gaat over het IKC, de ontsluiting, een rotonde, de omgeving, woningbouw en zorg en een sporthal bij het IKC.
Het gaat er allemaal komen, zo is in juli 2017 al beslist, maar maten zijn nog rekbaar. Vooral uit inspraak op 18 januari bleek dat met name omwonenden onvoldoende zijn gekend in de plannen. Zij pleitten toen ook voor een zogeheten coördinatie procedure om meer grip en zeggenschap te houden. Een dergelijke procedure gaat echter een vertraging van minimaal een jaar opleveren. Dat wil de raad niet en daarom wordt ingezet op voldoende participatie. Ook de bouwhoogte van de sporthal (15,5 meter) stond ter discussie. SBN, VVD en D66 kwamen met een voorstel om naar 13,50 te gaan en CDA, NN en SGP/CU wilden naar 13,20 (max standaard in Ter Aar) Na eerst wat verwijten over en weer, omdat men elkaar niet had opgezocht, (de amendementen leken echt veel op elkaar) was er uiteindelijk wel bereidheid om gezamenlijk een amendement op te stellen. Daarin is uiteindelijk verwoord dat de maximale bouwhoogte van de sporthal 13,50 m mag zijn, dat er een onderzoek naar verdiept bouwen komt en dat er vooral voldoende wordt gecommuniceerd met omwonenden en belanghebbenden.
Zowel het amendement als het voorstel werden vervolgens unaniem aangenomen.