Aapje en code Oranje

De Buri van Raarmeer roept op tot code Oranje.  Aapje voelt er wel voor, eindelijke is er wat aandacht voor zijn Orang familie. Maar neen het is iets anders.

Aapje en korrels
Het gaat over de politieke kloof met de burger en het huidige systeem van de Raad als vertegenwoordiger van die burger. Het moet anders vinden wel honderd buri´s en wethouders. Zij stellen voor om meer met de social media te doen, te werken met enquêtes, expert groepen te vormen, tussentijdse peilingen.
Maar wat is eigenlijk de kloof? Weten politici hun standpunten niet over te brengen, hebben ze er geen verstand van, weten de politici niet wat er leeft, of is de burger gewoon niet geïnteresseerd?
De burger is tevreden met zijn op consumptie gerichte gedrag. Als het een keer niet goed uitpakt, dan dient hij zijn bezwaar in bij de gemeente en als hij geen gelijk kan krijgen gaat hij door tot de Raad van State.
Het probleem van representatie zal altijd blijven bestaan, de burger is steeds meer individueel gericht. Aapje voelt zich niet beter vertegenwoordigd als er een peiling wordt gehouden onder 150 geïnteresseerden. Nu kan Aapje boos zijn op 21 raadsleden, maar dat valt weg bij onbekende personen.
Laat de Buri klein en bij zichzelf beginnen.  Punt1:  Straal meer persoonlijkheid tijdens de raadsvergadering, spreek duidelijker en zorg dat je in de microfoon speekt voor de luisteraars.  Punt 2: Wees de Burgervader en zet in een persoonlijke column in de lokale media voor elke Besluitvormende Raad uiteen welke inhoudelijke onderwerpen er spelen en wat het belang ervan is.  Punt 3: Stel voor om op een vast dagdeel een algemeen vragen uurtje te houden voor de burger, als er geen gebruik van wordt gemaakt, dan is de burger gewoon niet geïnteresseerd.
Daar mag je dan je blauw aan ergeren en groen en geel van uitslaan maar dat is dus geen code Oranje.
Aapje