Aapje en de Raad van Raarmeer

Hoe raar kan je het maken in Raarmeer, nou heel raar want niemand snapt het meer.

aapje

Berry Dorst opende met de mededeling dat het Kabinet Elkhuizen 2 was gevallen. Hij zag een patroon want zijn partij was ook al een keer door Guus uit de coalitie gezet.

Pien was goed op dreef met scherpe vragen. Waarom was er voor de VVD gekozen? Nou omdat het recht deed aan de uitslag van 2014 zei Marco van D66 . De VVD had 3 zetels en was stabiel gebleven, volgens Pien waren ze met 1 zetel gezakt door de afsplitsing van Leen Mur (thans opgenomen in SBN).

Pien bracht naar voren dat MPNPN met 4 zetels in de raad zit en dat haar partij wel had ingestemd met het collegeprogramma 2014-2018 en de VVD niet.  Hoe kan je die partij dan vragen  en hoeveel wisselgeld is weggegeven? Waarom had D66 geen melding gedaan aan de Raad dat het ging vastlopen met het CDA.

We zouden geen achterkamertjes meer doen en van buiten naar binnen werken? Nou het CDA was naar buiten gewerkt, en de VVD heel snel naar binnen.

Waren de 4  eisen van de VVD nu een addendum, een toevoeging of een integrale wijziging van het coalitieakkoord? Volgens Marco was het een vriendschapsverklaring.

Pien en Elias vonden elkaar in de kritiek op de formulering van de VVD hoe bij de zorg binnen het budget moet worden gebleven. Hun conclusie,  budget gaat nu boven de noodzakelijke kwaliteit voor de zorg.

Nicolette van het CDA kon het allemaal nog niet verkroppen maar was  kwaad op SBN en D66 dat die al met de VVD een deal hadden gesloten voordat zij definitief waren ingelicht dat de CDA kandidaat niet voldeed .  Als partij ga je over je eigen kandidaten en als coalitie probeer je er gezamenlijk uit te komen.

De formatie 2018 wordt spannend. Alle partijen op SBN na zijn nu een keer uit de coalitie gezet. Dat gaat inhouden dat SBN door alle partijen met achterdocht zal worden bezien. Het wordt een coalitie zonder SBN, dat ligt wel in de lijn van de verwachtingen omdat Guus het waarschijnlijk  vanwege gezondheidsproblemen ook niet meer aankan.

De honden blaffen maar de karavaan trekt verder!

Aapje