Aapje en het DNA rapport

Het rapport is uit, gevat in een dun ringbandje. Gelukkig krijgt het rapport door dat bandje nog enig gewicht. En dat voor de prijs van 82.000 euro

Lokale PVV bij Aapje

Voor dat geld had Raarmeer  ook 200 kerstpakketten kunnen kopen voor onze minima  De voorstellen in het DNA rapport  sluiten goed aan bij wat iedereen al wist of te wensen had. Dus de vrijwilligers die aan de studie hebben meegedaan vormden echt een doorsnede van de bevolking van de kern Nieuwkoop. Nu wordt van raadsleden ook verwacht dat ze weten wat er leeft al dan niet nog eens ondersteund door dorpsraden. Dus een volledig overbodige studie!
Het gaat om de verbinding van de kern Nieuwkoop met de andere 12 kernen.  Waarom niet het DNA van de gemeente Raarmeer? Er wordt niet gekeken naar de functie van de A kern Nieuwkoop.  Waar en wat  zijn de voorzieningen en hoe houden we die in stand.   Nu een idee voor een jeu de boule baan op het Rechthuysplein. Er ligt al een baan achter de HK Nieuwkoop, maar die wordt nauwelijks gebruikt.  Op het plein niet meer parkeren, dit had Theo Agterof van de winkeliersvereniging ook kunnen vertellen. De verbinding tussen Kennedyplein en Dorp opleuken met borden met humorvolle teksten. Kortom weggegooid geld en slappe ideeën. Het was een speeltje van de Raad.
Borden met humor is toch wel aardig, daar plakken we dan elke week een nieuwe column op. Ten slotte moeten de columnisten zorgen dat het niet te gek wordt in Raarmeer. Wij houden u wel met twee benen aan de grond.
Aapje