Aapje en rekenen

De raad van Raarmeer is boos op het Ashram college omdat de prijs van de nog te bouwen school blijft oplopen, er moet 1,4 miljoen bij op de 6 miljoen.

Het is bekend dat de kwaliteit van het rekenonderwijs wat terugzakt. Ligt het dan daar aan bij het Ashram? Is de school zelf wel de opdrachtgever of is dat de Wethouder van Onderwijs. Kunnen haar ambtenaren niet rekenen? Of is aangenomen dat de prijzen niet zullen stijgen? Dus nu zo snel mogelijk bouwen voordat de prijs nog verder stijgt. Reken maar dat de benzineprijs nog verder gaat stijgen, de cao’s gaan stijgen, materialen worden schaars en duurder door vergroening. Maar de raad van Raarmeer vindt dat maar smoesjes. Ze waren boos dat niemand van Ashram in de zaal zat om de wethouder te helpen met het beantwoorden van vragen.
Je mag er op rekenen dat na de aanleg van camera’s er ook via de website wordt meegekeken. Waarom zou je nog in dat krappe zaaltje gaan zitten om tegen de ruggen aan te kijken.
Je mag er niet op rekenen dat als de school in de zaal had gezeten de wethouder het beantwoorden van vragen aan de school had mogen overlaten.
Je zou er op mogen rekenen dat de ambtenaren het dossier goed kennen en hun wethouder bijstaan. Daar mag een wethouder toch wel op rekenen.
De raad moet er niet op rekenen dat de wereld om hun heen niet veranderd, alles wordt duurder. Voor een college en raad die voorstander zijn “van Buiten naar Binnen” is het kennelijk wennen dat “Buiten” zich niet laat sturen door “’ Binnen”.

Aapje