Algemene beschouwingen: lange zit

Nieuwkoop – De Algemene Beschouwingen zijn donderdag 9 november door de politieke partijen in een raadsvergaderingen uitgesproken.

Gemeente NKP logo

Ruim 4 uur luisterden de politici vooral naar elkaar en werden eerst de najaarsnota en vervolgens de begroting goedgekeurd. Het gaat goed in Nieuwkoop, we houden geld over. Dit jaar ruim 120.000 euro en volgend jaar een paar miljoen.

De begroting is aan het einde van de raadsvergadering op 9 november unaniem vastgesteld. Dat betekent dat Nieuwkoop in 2018 73 miljoen aan inkomsten verwacht 31 van het rijk en 42 miljoen via eigen lokale inkomsten)
De gemeente wil 71 miljoen uitgeven (Sociaal Domein 24; Ruimtelijke ordening 22; Ruimtelijk beheer 12; Bedrijfsvoering 8 en Bestuur en dienstverlening  5 miljoen. dan blijft er nog 2 miljoen over voor de spaarpot.

Wie meer over de Algemene Beschouwingen wil lezen kan op het politieke deel van RTVLokaal terecht. En wie het allemaal wil aanhoren, kan terecht op www.nieuwkoop.nl