Algemene Beschouwingen

Nieuwkoop – De laatste Algemene Beschouwingen van deze raad waren donderdag 9 november. Alle fracties spraken en hieronder een korte impressie/interpretatie.

Gemeentehuis Nieuwveen

Ze spaken op volgorde van partijgrootte:
SBN
Op maat participatie inzetten, met inwoners en dorpsraden. Het van Buiten naar binnen werken werkt. Coaches vanuit de gemeente aanwijzen om inwoners wegwijs te maken, is goed idee. Leefbaar Nieuwkoop is belangrijk, binnenkort oprichting dorpsraad Zevenhoven. Veel samenwerking in Noordeinde en Zevenhoven. Aandacht voor armoede en blij dat niet alleen naar de jeugd, maar ook naar volwassen wordt gekeken. Inzetten op vitale en leefbare kernen. Permanent wonen op de zomerparken moet kunnen. Zorgen om groei van Schiphol. Blij met campagne Geeft stilte een stem.

CDA
Ingezette beleid nog met CDA in coalitie is wel doorgezet. Breedband in buitengebied moet mogelijk zijn. Greenport route over wegen laten gaan, die passend zijn. Denk aan bewegwijzering. Groene Hart Academie en MetaalVakschool hebben belangrijk sleutel in handen mbt het onderwijs. Met aangenomen CDA motie (voldoende beschikbaarheid op de arbeidsmarkt) in provincie vragen wij het college hier aandacht aan te geven. Verkeersveiligheid belangrijk, drempels eerst aanleggen en dan weer weghalen is vreemd. Losliggend fietspad Zevenhovenseweg gaat niet door staat in de begroting. Geld kan nu beschikbaar gesteld worden voor fietspad naast Westkanaalweg, eventueel boven het water.

NN
IKC ontwikkeling is leermoment voor ons als raad en inwoners. Zorgtransities komen onvoldoende van de grond. Meer en beter samenwerking, minder ingewikkeld maken, de gemeente moet dat faciliteren. Nieuw Amstel komt er niet, maar Greenport Aalsmeer fietst dat hele project er weer in. Dat moet niet kunnen. Wat NN juist wel ondersteund is 7,5 ton oplopend tot 2 mln voor de  energietransitie. Niet alles op Holland Rijnland, maar ook lokale samenwerking inzetten. Financieel staat Nieuwkoop er best goed voor, ondanks zorgen voor meerkosten in de zorg.
Voordeeltje OZB moet ook voor huurders gelden (amendement), ieder huishouden 20 euro minder lasten. Gem. verkeer en vervoersplan jeugdbeleid en meer zaken zijn niet afgerond, maar wij blijven e.e.a. kritisch volgen.

VVD
Financieel perspectief ziet er goed uit. Afvalstromen vragen meer geld en verdienen aandacht. VVD wil integrale visie in ruimtelijke ordening. Daar wordt een begin mee gemaakt o.a. in De Verwondering Nieuwveen en IKC omgeving Ter Aar. Onveilige Westkanaalweg zorgelijk. Openstellen van 4 banen N207 is toekomst, maar gaat ook bij ons gevolgen krijgen. Wij pleiten voor integrale omgevingsvisie en de pilot in Buytewech. Wellicht kunnen WSN of Woondiensten Aarwoude de woningen van Vestia overnemen, want met Vestia is Nieuwkoop niet gelukkig.

D66
Bij goed einde hoort goed begin (geen latijn). Veel inwoners zijn gelukkig, blij met onze gemeente. D66 is trots op college. Mooi resultaten bereikt. Veel woningbouw, landelijk is onze gemeente nr 1 op digitaal gebied, scholen worden opgeknapt, de BIZ Nieuwkoop komt er aan, de Economsiche Actie agenda komt  er wordt meegedacht met sportverenigingen enz. Maar er is ook nog : leed. Graag gedifferentiëerde afvaltarieven, uitvoeren goede suggesties uit DNA Nieuwkoop. Uit al die wensen komt straks ook onze visie richting gemeenteraadsverkiezingen.
In omgevingsvisie een duurzaam beleid inzetten. Wij willen ook na maart graag hieraan meewerken.

SGP/CU
Door Latijnse uitspraken te doen kan inwoner denken dat wij elitair zijn. Toch deed Van Belzen dat wel en hij refereerde in het Latijn aan de 95 stellingen van Maarten Luther. Leefbaarheid in de kernen gaat achteruit. Onvoldoende rust op zondag, het gaat meer om “ik” en juist het samenwerken in een gemeenschap is belangrijk. Wij moeten het samen doen. In kader van duurzaamheid noemt SGP/CU kleine windmolens in het buitengebied. Er is inmiddels genoeg natuur in onze gemeente, er hoeft niet nog meer bij. Gemeente mag minder groen zijn als het om onkruid gaat. Westkanaalweg is onveilig er moeten meer maatregelen komen. Ook dat stukje naar het IKC niet vergeten. Onze jongeren zijn zorgkosten waard, daar moeten we niet op willen korten.

Mur
Sprak over de “linkse directe” van Hendriks (Mur was vice voorzitter van de raad , maar na het verlaten van de SBN fractie, mocht hij dat niet meer zijn – red) Mur had het dan ook over zijn raadstestament.
Er ligt een positief sluitende begroting, Dat is mooi, maar er is nog genoeg te doen. De gemeente heeft moeite met het bereiken van de inwoners. Er is geen interesse en de opkomst bij de verkiezingen zal e.e.a. bewijzen. Groenonderhoud in de wijken blijft ver achter, de wethouder wil dat weer in eigen beheer gaan doen. Ik zou hiervoor nog 60 mille extra beschikbaar willen zien. (motie) In Nieuwveen zijn 2 nieuwe locaties met huurwoningen, terwijl in het centrum al jaren een locatie braak ligt. Bouw eerst in het centrum (motie) Mur wil een tegenprestatie vragen aan mensen die een uitkering krijgen (motie) Vandalismecijfers bestrijdt Mur niet, maar ‘t is wel anders volgens hem en er moet steviger gehandhaafd worden. En tenslotte: Ondernemers in Nieuwkoop gaan rollebollend over straat. De gemeente moet wat doen. Hoezo?  De middenstand van Ter Aar en Nieuwveen mag het zelf uitzoeken.

Vervolg AB met reacties portefeuillehouders elders op deze site