Als fietsen niet zo goed meer gaat …

Nieuwkoop – Bij het ouder worden wordt het fietsen vaak lastiger door problemen met het evenwicht of de spierkracht. Toch is er vaak meer mogelijk dan de scootmobiel.

Evenwicht problemen hebben verschillende oorzaken. Soms komt het door een neurologische aandoening zoals na een CVA of hersenbloeding maar ook na operaties zoals een nieuwe heup of knie treden deze problemen nogal eens op. Mensen durven niet meer te fietsen, zijn bang om te vallen of onzeker bij het op- en afstappen. Vaak wordt er dan ter vervanging gekozen voor een scootmobiel. Echter hier zijn ook nadelen aan verbonden m.n. op het gebied van de lichamelijke fitheid; de conditie wordt minder, spierkracht neemt af en daardoor nemen de evenwicht problemen nog verder toe.

Op 30 mei is het mogelijk om speciale fietsen uit te proberen indien u zich herkent in bovenstaande problemen. Tijdens de Beweeg dag voor senioren in en rond de Kaleidoskoop zijn er diverse soorten (balans)fietsen zoals een driewieler, een balansfiets en een lage instapfiets beschikbaar. Onder leiding van de gespecialiseerd fysiotherapeut en ergotherapeut kunnen de aanwezige fietsen getest worden en kunt u ervaren welke opties voor u wellicht geschikt zijn.

De eerste fietstest-dag, afgelopen najaar was een groot succes en werd georganiseerd door Bakker & De Vos, Centrum voor bewegen en gezondheid, in samenwerking met fietsenspecialist Van Raam. Gezien het succes van deze dag is nu besloten nogmaals zo’n dag te organiseren als onderdeel van de Beweeg dag voor senioren en voor alle inwoners van de Gemeente Nieuwkoop.

Dus, heeft u problemen met fietsen, durft u het niet meer maar zou u het wel graag willen? Meldt u dan vast aan bij Bakker & De Vos, Centrum voor bewegen en gezondheid, Vijverhof 1, 2421 VX Nieuwkoop via 0172-575261 of per email naar info@bakkerendevos.nl