Arbeidsmarkt zorg en welzijn in balans

Regio – Toenemende werkgelegenheid en afnemende werkloosheid leiden tot serieuze personeelstekorten in zorg en welzijn. Het arbeidsmarktonderzoek 2017 van Care2Care brengt de huidige en toekomstige ontwikkelingen in deze sectoren in kaart.

care

Arbeidsmarktonderzoek zorg en welzijn 2017
Op woensdag 25 oktober 2017 heeft Care2Care het arbeidsmarktonderzoek zorg en welzijn 2017 gepresenteerd aan organisaties in zorg en welzijn, gemeenten en onderwijs. Dit arbeidsmarktonderzoek geeft inzicht in de huidige en toekomstige ontwikkelingen (tot 2020/2030) die van belang zijn voor de arbeidsmarkt in de sector zorg en welzijn in de regio Rijn Gouwe. Data-adviesbureau Tympaan heeft het onderzoek uitgevoerd.

Het onderzoek helpt de sector bij het formuleren van arbeidsmarktbeleid. Ook maakt het de regionale politiek bewust van de ontwikkelingen in én rondom de sector zorg en welzijn waardoor gemeenten met hun beleid tijdig inspelen op toekomstige ontwikkelingen.

Personeelstekorten in zorg en welzijn

Na een aantal jaren van dalende werkgelegenheid neemt de werkgelegenheid in zorg en welzijn weer toe. Door de verdergaande vergrijzing en de toenemende levensverwachting van de bevolking zal de vraag naar zorg blijven stijgen en daarmee ook de vraag naar personeel.

In de regio Rijn Gouwe ligt het werkloosheidspercentage lager dan gemiddeld in Zuid-Holland en Nederland, terwijl de vraag naar personeel toeneemt. Dit leidt tot serieuze personeelstekorten. Nu al kunnen vacatures voor middelbaar en hoger opgeleid personeel niet worden vervuld. Dit probleem zal zonder gerichte acties alleen maar groter worden. Hier ligt een taak voor zowel werkgevers als onderwijsinstellingen en gemeenten. Meer instroom, meer opleiden èn het behoud van medewerkers staan daarbij centraal.

De eerste stap: Sterk in je werk

Voor mensen die al een tijd in zorg- of welzijn werken en benieuwd zijn naar hun mogelijkheden, en voor mensen die de stap naar de zorg willen maken maar niet zo goed weten hoe ze dit aan moeten pakken, is er ‘Sterk in je werk, zorg voor jezelf’. Samen met een loopbaanadviseur wordt gekeken wat er nodig is om mee te groeien met het werk, als zij-instromer aan de slag te gaan of de overstap naar een andere baan in zorg en welzijn te maken (www.sterkinjewerk.nl). Aan dit loopbaangesprek zijn geen kosten verbonden.