Archiefverordening

Nieuwkoop – Veranderde wetgeving op archiefgebied zowel als verdergaande digitalisering maken het noodzakelijk de huidige Archiefverordening aan te passen.
Burgemeester en wethouders stellen donderdag 24 mei de gemeenteraad voor om een gewijzigde verordening vast te stellen.