Autismecafé Nieuwkoop over onderwijs

Noorden – Tijdens  het autismecafé op woensdag 29 maart komt Anita de Jong als gastspreekster naar De Bun.

Anita begeleidt kinderen, ouders en scholen bij leer, aandachts- en gedragsproblemen thuis en op school. Zij helpt kinderen en jeugdigen met en zonder de diagnose inzichtelijk te krijgen op welke momenten en in welke situaties de problemen een belasting vormen, en probeert om daar met ouders en school oplossingen voor bedenken.

Wanneer een kind moeite heeft met het overzien en ‘plannen’ van zijn werk,
concentratieproblemen heeft, nog veel geholpen moet worden,
het werk snel afraffelt en niet rustig controleert, helpt zij de juiste begeleiding zoeken.

Daarnaast is zij beschikbaar voor het houden van informatieve, interactieve
bijeenkomsten rond leerproblemen en psychosociale zorg voor kind en jeugd,
bijvoorbeeld over faalangst , dyslexie, dyscalculie, autisme, adhd en hoogbegaafdheid.

Ons autismecafé is gratis te bezoeken voor ouders, begeleiders, familie en vrienden van kinderen en jongeren met een vorm van autisme.

Vanaf 19.45 u staan de koffie en de thee klaar.

De NVA en Centrum Jeugd en Gezin zijn aanwezig voor vragen en/of advies en ook de bieb is geopend.

Locatie: Gebouw “de Bun”, Anemonenstaat 25 in Noorden

Mail voor meer info: autismecafenieuwkoop@hotmail.com