Bakker en De Vos behoudt Plus status

Nieuwkoop – De afgelopen week heeft Bakker & De Vos, Centrum voor bewegen en gezondheid, met succes de Plus audit doorlopen en mag zich de komende twee jaar weer Plus praktijk noemen.

De Plus audit richt zich op het vakinhoudelijke gedeelte van de praktijk. Het gaat dan over zaken zoals de wijze van werken, gebruik van de richtlijnen van de beroepsorganisatie, kwaliteitszorg, zorginnovatie en interdisciplinaire samenwerking. Daarmee is de Plus audit bij uitstek een instrument voor praktijken die zich op het gebied van kwaliteitszorg willen onderscheiden. Het behouden van de Plus status mag als een groot compliment gezien worden voor alle medewerkers van Bakker & De Vos.

Door de Plus status kan de praktijk met verschillende zorgverzekeraars gunstiger afspraken maken met betrekking tot de fysiotherapie behandelingen.

Maar, zoals bekend, houdt de praktijk zich, naast de fysiotherapie, ook bezig met het stimuleren van bewegen en een gezonde leefstijl. Zo zijn er FysioSport groepen voor alle leeftijden en binnenkort start weer de valpreventiecursus “Veilig in Balans”. Deze cursus is speciaal bedoeld voor senioren die zich soms wat onzeker voelen doordat het evenwicht wat minder wordt. Door die cursus ervaren de deelnemers grote verbeteringen voor wat betreft evenwicht, spierkracht en coördinatie.

Ook buiten sporten is een mogelijkheid via de Beweegtuingroep of de Sportief Wandelgroepen, op de woensdagochtend speciaal voor senioren! Ook kan men terecht voor Pilates Plus, Zwanger Fit of bewegen in het zwembad.

Opgeven voor de verschillende activiteiten kan bij Bakker & De Vos, Centrum voor bewegen en gezondheid, Vijverhof 1 in Nieuwkoop. Tel: 0172-575261 of stuur een mail naar info@bakkerendevos.nl Even langs komen in de praktijk kan natuurlijk ook.