Bakker en De Vos blijft HKZ gecertificeerde Pluspraktijk

Nieuwkoop – De afgelopen periode stond voor Bakker & De Vos, Centrum voor bewegen en gezondheid, in het teken van de externe audits en vorige week werd deze periode afgesloten door, met goed gevolg, de HKZ audit te doorlopen.

De praktijk heeft dit keurmerk al sinds 2008 en daaruit blijkt dat de praktijk de organisatie meer dan op orde heeft. Het gaat dan onder andere over zaken als de inrichting van de praktijk, de werkwijze, hygiëne, privacy en veiligheid. De regionale zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid hecht grote waarde aan het HKZ keurmerk en daarmee heeft de praktijk bij deze verzekeraar de hoogste waardering.

Binnen de fysiotherapie zijn er, naast de HKZ certificering, nog een aantal andere keurmerken waarin meer de vakinhoudelijke aspecten van het vak worden getoetst. De praktijk neemt deel aan het z.g. Effectiviteitstraject en is daarom ook Pluspraktijk. Via de Plus status kan de praktijk Bakker & De Vos met de zorgverzekeraars VGZ, CZ/Delta Lloyd/Ohra, De Friesland en Menzis tot gunstiger afspraken komen met betrekking tot de fysiotherapeutische zorg.

Daarnaast neemt de praktijk ook nog deel aan het KNGF Plusprogramma, het kwaliteitstraject van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie. Dit is een programma waarin intercollegiale toetsing en visitatie een belangrijke rol spelen. Op dit moment waardeert m.n. zorgverzekeraar Achmea/Agis dit kwaliteitsprogramma en hebben de deelnemende praktijken daarom de Plus status.

Het voldoen aan al deze kwaliteitseisen vraagt nogal wat van de medewerkers in de praktijk en certificering van de praktijk mag dan ook als een groot compliment gezien worden voor alle medewerkers van Bakker & De Vos. Doel van alle keurmerken is het streven naar optimale kwaliteit ten behoeve van de patiënten en cliënten.

Meer weten over de behandel- en sport/beweegmogelijkheden bij Bakker & De Vos of het maken van een afspraak? Kijk op www.bakkerendevos.nl Bel 0172-575261 of mail naar info@bakkerendevos.nl