Begraven opnieuw duurder

Nieuwkoop – In de raadsvergadering van 30 november discussieerde de raad over de belastingverordeningen en tarieven voor 2018. Het ging vooral over begraven en ja, het wordt allemaal weer wat duurder.

geld

B&W stelde voor een aantal belastingverordeningen en tarieven aan te passen. Het gaat o.a. over de afvalstoffenheffing, begraafplaatsrechten, forensenbelasting, leges, marktgelden, (on)roerende zaak belasting, precariobelasting, rioolheffing, standplaatsen, enz.

Begraven wordt 35 euro duurder (kind t/m 12 jaar 20 euro) As bijzetten in urnenmuur wordt 5 euro duurder. Egberts (CDA) zei dat begraven ca 6% duurder wordt. Leo Visser (SBN) vroeg zich of begraven nu kostendekkend is. Buijserd bevestigde het percentage en meende dat begraven nu eenmaal meer kost (niet kostendekkend) dan cremeren. Van Belzen (SGP/CU) vroeg zich af of we begraven nu kostendekkend moeten maken. ‘We hebben in de andere vergadering een voorstel om 6 ton voor 1 hockeyveld beschikbaar te stellen. E.e.a. is niet vergelijkbaar, maar we kunnen er wel over nadenken.’

Egberts (CDA) meldde dat begraven op de begraafplaats van de eigen kerk soms goedkoper is en dat er wel verschillen in de regio zijn. Van Belzen zei dat daar nog wel wat haken en ogen aan zitten, want het ruimen bij o.a. de RK kerk in Langeraar gebeurt vrij snel.

Hagenaars (VVD) zei het begraven uiteindelijk kostendekkend te willen zien. Ook bij D66 streeft men naar kostendekkendheid.

Slinger (SBN) zei dat hij daar in zijn eigen fractie nog eens over wil nadenken.

Tersteeg (NN): ‘Er worden nu dus mensen begraven op kosten van de hele gemeente (gemeenschapsgeld), dus kostendekkend zou wel goed zijn.’

Van Belzen: ‘Wat ik al eerder zei, er wordt veel meer gedaan, soms met meer geld voor selecte groepen in onze gemeente, dus waarom niet bij het begraven?’

In het voorstel van B en W gaat de Afvalstoffenheffing voor 1 persoons huishoudens met 11 euro omhoog, voor een meerspersoons huishouden is de stijging ongeveer 13,50 euro. De rioolheffing stijgt 5 euro en de OZB stijgt met een paar tienden van procenten.

Trouwen wordt een paar euro duurder en blijft alleen gratis op maandag van 08.45 tot 09.00 uur. Het (forse) tarief voor een omgevingsvergunning blijft hetzelfde en verreweg het grootste deel van de tarieven stijgen een klein beetje.

Op donderdag 14 december spreekt de raad zich definitief uit over deze verordeningen en tarieven.