Begroting Holland Rijnland

Nieuwkoop – De gemeenteraad kan 24 mei kennisnemen van de begroting 2019 en meerjarenraming 2019-2022 van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland.

Het college van B en W stelt voor om geen zienswijze op de begroting 2019 in te dienen. Jaarlijks moet het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland een ontwerpbegroting indienen bij de deelnemende gemeenten. De deelnemers worden in de gelegenheid gesteld om binnen de gestelde periode hun zienswijze op de ontwerpbegroting kenbaar te maken.