Benoemingen Regiocommissie

 

De Regiocommissie is ingesteld om de betrokkenheid bij de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland te vergroten en de dagelijkse – en algemeen bestuursleden meer mogelijkheden te bieden om namens de gemeente te spreken. Samenstelling: plaatsvervangende algemeen bestuursleden aangevuld met leden van fracties die niet in het algemeen bestuur vertegenwoordigd zijn

Vanuit de Nieuwkoopse raad worden twee AB-leden benoemd en twee plaatsvervangende AB-leden. Dit mogen zowel collegeleden als raadsleden zijn. Gebruikelijk is dat het in Nieuwkoop twee raadsleden zijn (zo mogelijk één vanuit de coalitie en één vanuit de oppositie) en ook als plaatsvervangers twee raadsleden. Als een Nieuwkoop weer een DB-lid mag aanleveren, dan mag deze (eerst ook als AB-lid) door de raad worden benoemd. In Nieuwkoop is het gebruikelijk dat zo’n beoogd DB-lid een collegelid betreft.

Leden zijn: Ines de Ridder, lid namens SBN en tevens plv. AB-lid; Kees Egberts, lid namens het CDA en tevens AB-lid; Tom de Kleer, lid namens de VVD en tevens plv. AB-lid; Pien Schrama, lid namens Natuurlijk Nieuwkoop en tevens AB-lid; Annette Pietersen, lid namens D66 en Mariska van Buren, lid namens SGP/CU.