Beraadslagen grafruimen

Nieuwkoop – Als voorbereiding op de bespreking van de begroting (op 8 november) spraken raads- en fractieleden op donderdag 17 oktober alvast een aantal wensen uit tijdens een meningsvormende vergadering.

Samen Beter Nieuwkoop (SBN) wilde over de begraafplaatsencapaciteit praten.

SBN is bezorgd over het feit dat de inwoners niet meer in hun eigen kern begraven kunnen worden. Dat kan in een aantal kleine kernen zoals Vrouwenakker, Papenveer, Korteraar en Woerdense Verlaat al niet en in de uitleg over de begroting staat te lezen dat er in Nieuwveen en Zevenhoven geen uitbreiding mogelijk is en dat ruimen vrijwel onmogelijk is.

De gemeente geeft aan dat de grondwaterstand en de vele boomwortels ruimen extra bemoeilijken. In Nieuwveen liggen eigen en openbare graven door elkaar, wat ruimen ook moeilijker maakt. Leo Visser vroeg naar de cijfers over begraven en cremeren. Enkele jaren gekleden was dat nog 50/50, maar inmiddels wordt 60% van de overledenen gecremeerd. Dat betekent wel dat de druk om te gaan ruimen wat minder urgent is. Er is voldoende ruimte voor een urnenmuur en een as-uitstrooi plaats.

Enkele jaren geleden is in Nieuwkoop de huidige algemene begraafplaats opgeknapt, maar dat pakt allemaal wat duurder uit dan was voorzien.