Beschut werk voor iedereen die het nodig heeft

Nieuwkoop – De derde wijziging in de Verordening Sociaal Domein wordt 16 november wel goedgekeurd. Leen Mur komt zeer waarschijnlijk met een amendement.

leenmur

Leen Mur

Donderdag 2 november besprak de gemeenteraad de verordening Sociaal Domein. Het ging om een derde wijziging. In de Verordening Sociaal Domein gemeente Nieuwkoop 2015 is het gemeentelijk beleid met betrekking tot de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Jeugdwet op integrale wijze vastgelegd. Als gevolg van onder andere wetswijzigingen en uitspraken van de Centrale Raad van Beroep zijn wijzigingen in de verordening noodzakelijk. Met de Rijnstreek gemeenten is geïnventariseerd welke wijzigingen noodzakelijk zijn en is een gezamenlijke wijzigingsverordening opgesteld.

Leen Mur stelde dat er voldoende ruimte moet zijn, zodat iedereen die dat nodig heeft, beschut werk aangeboden kan krijgen. Mur overweegt de 16e daar een amendement over in te dienen.