Besluitvormende raad 11 mei

Nieuwkoop – In het gemeentehuis te Nieuwveen is op donderdag 11 mei om 20.00 uur een besluitvormende raadsvergadering.

gemeente-nieuwkoop

Over de meeste agendapunten heeft de gemeenteraad op 20 april  al meningsvormend gesproken.

Op de agenda staat het Raadsvoorstel Beleidsregel Wonen – Vliegen, het raadsvoorstel Uitbreiding projectenportefeuille, het raadsvoorstel Startnotitie gebiedsontwikkeling Buytewech-Noord,

het raadsvoorstel Vervangen ondergrondse glas- en papierbakken in de kern Nieuwkoop, het raadsvoorstel Aankoop Westkanaalweg 113, 117 en 117a Ter Aar, Voorbereidingskosten nader onderzoek vrij liggende fietspad Zevenhovenseweg, Hogere ambitie duurzaamheid nieuwbouw Ashram College en voorts zijn er eventueel de Mededelingen.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal 5 minuten inspreken; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl . Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp op de agenda waarover u wilt inspreken