Besluitvormende raad 30 juni

Nieuwkoop – In het gemeentehuis in Nieuwveen is donderdag 30 juni om 20.00 uur een besluitvormende raadsvergadering.

Op de agenda staan de financiële jaarstukken 2015, Voorjaarsnota 2016 en Uitgangspuntennotitie 2017-2020 en Mid Term Review.

Inwoners en belanghebbenden die willen inspreken (max. 5 minuten) mogen dat alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden via de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl.
In de meningsvormende vergaderingen van 15 en 16 juni hebben de raadsleden vooral gediscussieerd over een aantal zaken waarvan zij vinden/vonden dat het meer of minder aandacht moet krijgen in de plannenmakerij.
Uit de Jaarstukken 2015 blijkt dat Nieuwkoop een overschot heeft van 3,8 miljoen. Oorzaak van dat betere resultaat ligt vooral in een veranderde rente.  Het college heeft meteen ook al een bestemming voor deze gelden en de raad wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan. Er wordt met name een flinke spaarpot aangemaakt omdat het rijk vennootbelasting  gaat heffen  (geldt o.a. voor winsten op verkoop grond)

Automatisch dient ook de voorjaarsnota van 2016 te worden aangepast, want ook daar staan de cijfers dan ineens anders.

Voorafgaand aan de begroting ligt er eerst een Raadsvoorstel Uitgangspuntennotitie 2017-2020 en Mid Term Review. Daar zal ongetwijfeld de meeste discussie zijn en worden er moties verwacht over onder andere mantelzorg ondersteuning, de aanleg van snel internet in het buitengebied en werkervaringsplaatsen.