Besluitvormende raad 9 maart

Nieuwkoop – De gemeenteraad heeft donderdag 9 maart een besluitvormende vergadering. In meningsvormende vergaderingen zijn de meeste punten al ter discussie gesteld.

Om 20.00 uur opent burgemeester Buijserd de vergadering in het gemeentehuis te Nieuwveen.
Op de agenda staat een flink aantal hamerstukken. Daar wordt niet meer over gediscussieerd, hooguit geeft een raadslid nog een stemverklaring af.
De raad is het al eens over:
– raadsvoorstel Startnotitie verruimen mogelijkheden kleinschalige bouwinitiatieven
– raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Langeraar en Papenveer, 1e herziening
– raadsvoorstel Plan van aanpak implementatie Omgevingswet
– raadsvoorstel 1e wijziging verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2017
– raadsvoorstel 1e Begrotingswijziging RDOG
– raadsvoorstel Gevolgen decembercirculaire
Twee agendapunten staan nog ter discussie
Dat betreft het raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Kern Nieuwkoop, 1e herziening en het raadsvoorstel Ashram College. Dat laatste is overigens onder voorbehoud, zo laat het college weten.