Betere recreatieve voorzieningen

Nieuwkoop – Het beheer- en beleidsplan Recreatieve voorzieningen 2017-2021 was donderdag 12 oktober het enige punt van discussie in de gemeenteraadsvergadering.

Meijepad
(archieffoto Meijepad)

Voorzitter van Verenigde Ondernemers Nieuwkoop (VON) liet als inspreker op dit onderwerp weten dat VON het plan verwarrend vindt omdat er geen of te weinig onderscheid is recreatiebeleid en beheer van voorzieningen. Ook was er (te) weinig feedback gekomen naar de recreatie-tak na eerdere bijeenkomsten en als derde kritiekpunt voerde Kooyman aan dat VON onderbouwing mist voor de afweging van doelgroepen. ‘Het gaat om entiteit en identiteit.’ Als laatste voerde Kooyman nog aan dat er voldoende aandacht moet zijn voor de minder valide mens.

Het college wil het beheer- en beleidsplan Recreatieve voorzieningen 2017-2021 vaststellen en geld hiervoor vrijmaken. Dat zou elk jaar 27.500 euro moeten zijn. Portefeuillehouder Buijserd zei dat er keuzes gemaakt moeten worden, omdat niet alles aangepakt kan worden.

Horden toeristen niet gewenst

De raad had in september al wat discussie over de doelgroepen. Ook donderdag 12 oktober vonden onder andere CDA en NN dat er wat breder gekeken mag worden. Maar ook nu weer lieten de portefeuillehouder Buijserd en D66 weten “geen zin” te hebben in busladingen toeristen op het Regthuysplein. Bovendien zijn de voorzieningen daar niet naar. Buijserd legde uit dat de gemiddelde toerist een halve dag “zoet” is in Gouda en meende dat Nieuwkoop nog minder aandacht zou krijgen. Nicolette Oosterhof (CDA) zei dat de toerist voor de natuur komt en daar de tijd wel voor zal nemen.

Quinten van Dobben (VVD) hamerde op een betere toegankelijkheid van de plassen. ‘Graag nog een paar extra slootjes open om op die plas te komen.

Elias van Belzen (SGP/CU) kwam, zoals verwacht met een motie om onderzoek te doen naar de eventuele aanleg van een trailerhelling. Hij had vooraf al de steun van CDA, SBN en NN gevonden, zodat al vaststond dat de motie zou worden aangenomen.

Berry Dors van NN kwam daarnaast nog met een amendement om alleen het beheergedeelte vast te stellen en een beleidsplan recreatie (recreatieve voorzieningen) op te stellen. Dat leverde een stevig debatje op met Marco Oehlenschläger van D66. Laatstgenoemde gaf aan blij te zijn dat er nu een stukje beleid is en dat er dan kaders moeten komen. ‘We moeten nu geen grote broek aantrekken. We moeten zuinig zijn op wat we hebben. Als we al wat willen veranderen kan dat in bij het vaststellen van de omgevingsvisie.’

Oosterhof (CDA) haakte hierop in: ‘Als in de notitie staat dat er met wensen rekening wordt gehouden, mag je toch verwachten dat er nieuwe dingen en/of verbeteringen worden gevraagd?’

Buijserd zei na de eerste inbreng van alle partijen dat het om een basisproduct gaat. ‘We hebben een beperkt budget, wat we doen, doen we goed, maar ‘t is wel keuzes maken. Bovendien is er nog veel te verbeteren, we zijn met veel zaken bezig (diverse ommetjes), maar ook een heleboel eigen initiatieven kunnen beter.’ Als voorbeeld gaf Buijserd aan dat musea niet vaak genoeg open zijn.

Toen het op stemmen aankwam, werd het amendement van NN aangehouden, omdat de stemmen staakten (10-10), de motie (onderzoek trailerhellingen) en het Beleid Beheerplan zelf werden unaniem aangenomen.