Beweegadvies…..ook voor U!

Nieuwkoop – Heeft u een chronische ziekte? Kost het lopen steeds meer moeite en  komt u steeds moeilijker uit een stoel? Hoe nu verder? Vraag advies aan de fysiotherapeut!

Als u een chronische aandoeningen heeft zoals COPD, Diabetes of hart- en vaatziekten, geldt dat, mede hierdoor, allerlei dagelijkse activiteiten steeds meer moeite gaan kosten. Ook het evenwicht wordt minder en u wordt onzeker bij bepaalde activiteiten.

Hierdoor durft u uiteindelijk dingen niet meer en gaat u steeds minder doen waardoor uw conditie en fitheid afneemt en u meer problemen krijgt met de gezondheid. Ook kan het zijn dat u hierdoor gedwongen wordt gebruik te gaan maken van hulpmiddelen als een wandelstok of een rollator.

Gelukkig is er in veel gevallen iets te doen om deze problemen te voorkomen. Een mens is tot op hoge leeftijd trainbaar en dat betekent dat via gerichte oefening en training de problemen met het bewegen sterk kunnen afnemen. Bij Bakker & De Vos kunt u terecht voor een Beweegadvies en bij twijfel kunt u ook altijd advies vragen aan uw huisarts of de POH er.

In een vrijblijvend Beweegadvies bekijkt de fysiotherapeut, samen met u,  wat de oorzaak is van de beweegproblemen.  Daarna adviseert de fysiotherapeut u over de manier waarop u er iets aan kunt doen. Vaak betekent dit dat u zelf in actie moet komen maar met het advies en, zo nodig,  de hulp van de fysiotherapeut kunt u ervan uitgaan dat dit altijd op een verantwoorde en veilige manier zal gebeuren.

Herkent u zich in dit verhaal? Maak dan een afspraak bij de fysiotherapeut via telefoonnummer 0172-575261 of loop even langs bij Bakker & De Vos, Centrum voor bewegen en gezondheid, Vijverhof 1 in Nieuwkoop. Mailen mag uiteraard ook naar info@bakkerendevos.nl  Als u niet naar de praktijk kunt komen komt de fysiotherapeut ook graag bij u aan huis! Het Beweegadvies wordt vergoed vanuit de Aanvullende Verzekering.

Ria Verhage-Barrie Boonstra Fysiotherapeut

Ria Verhage-Barrie Boonstra Fysiotherapeut