Bewoners maken eigen Groenplan

Nieuwkoop – Bewoners van de Klinkhamer, Blaasbalg en Bootshaak in de kern Nieuwkoop hebben begin februari het groenplan voor hun wijk overhandigd aan wethouder Guus Elkhuizen.


De gemeente was van plan om diverse bomen te kappen in deze straten. In de wijk waren voor- en tegenstanders van de geplande bomenkap. Onder begeleiding van oud burgemeester Dick Boogaard en adviseur Klaas-Hemke van Meekeren zijn de bewoners met elkaar in gesprek gegaan. Samen hebben zij een plan gemaakt hoe na de bomenkamp het groen in de wijk eruit komt te zien.
Een een voorbeeld  van hoe succesvol burgerparticipatie kan zijn, meent de gemeente. Om de succesvolle samenwerking te vieren overhandigde de wethouder een insecten- en vlinder hotel aan de bewoners en sprak hij zijn waardering uit.