Bijeenkomst in Longpunt Leiden

Regio – Benauwdheid, is het aan mijn hart of zijn het mijn longen? In Longpunt Leiden is op 14 september een bijeenkomst met een presentatie van Jeroen Janson, IC-arts en Cardioloog in opleiding.

Janson gaat in op de problematiek dat benauwdheid niet door een longziekte behoeft de komen. Het hart kan ook benauwdheidsklachten veroorzaken en het kan bij veel patiënten een combinatie van hart- en longproblemen zijn. Bij de presentatie ligt het accent op de ziektebeelden van het hart.

De bijeenkomst vindt plaats in het Kerkelijk Centrum de Regenboog, Watermolen 1, 2317 ST te Leiden, van 14.30 tot 16.30 uur.

Op de gratis toegankelijke maandelijkse bijeenkomsten van het Longfonds in Leiden ontmoeten mensen met een chronische longaandoening, hun mantelzorgers en zorgverleners elkaar. Naast het opdoen van kennis zijn er ook mogelijkheden om ervaringen uit te wisselen en sociale contacten op te doen. Aanmelding kan via leiden@longpunt.longfonds.nl maar is niet verplicht.