Bijtanken voor mantelzorger

Nieuwkoop – Mantelzorgers kunnen even bijtanken via de zogeheten “regeling respijtzorg”.

Inwoners met een zorgbehoefte wonen langer zelfstandig thuis. Zij doen hierdoor een steeds groter beroep op mantelzorgers. Om de mantelzorg vol te houden is het noodzakelijk om af en toe even bij te kunnen tanken. Mantelzorgers kunnen hiervoor een beroep doen op de ‘regeling respijtzorg’.

Met behulp van deze regeling wordt de mantelzorger tijdelijk ontlast (maximaal 3 etmalen). De gemeente vergoedt de kosten van een logeervoorziening buitenshuis. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met een aantal zorgaanbieders. Niet voor alle zorgvragers is het mogelijk om ergens te logeren. Voor deze zorgvragers bestaat de mogelijkheid om de zorg over te laten nemen door een vrijwilliger.

Wilt u gebruik maken van deze regeling of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de cliëntadviseur Michele Schoevaars via 14 0172 of de mantelzorgconsulente Thécla Ammerlaan via 0172 427500. Zij kunnen samen met u de mogelijkheden voor respijtzorg bespreken en inzetten.