Binnensportaccommodaties nader bekeken

Nieuwkoop – In het gemeentehuis is woensdag 25 oktober een bijeenkomst geweest over binnensportaccommodaties.

vlinder
Het moest een inspiratiesessie zijn voor gemeenteraadsleden, fractieleden en sporthalbeheerders. Verenigingsbestuurders waren niet uitgenodigd. E.e.a. vloeide voort ui het Rekenkamer Rapport van 2013, waaruit bleek dat er in de gemeente eigenlijk 1 sporthal te veel staat. De gemeenteraad  is daar niet in meegegaan, maar bezuinigde 1 ton op de ruim 1,4 miljoen kostende binnensportaccommodaties.
Ambtenaar Marianne Verkade en adviseur André Timmerman schetsten een lokaal en landelijk beeld. De verwachting is dat er een grotere sportdeelname komt (o.a. ouderen en hoogopgeleiden), tegelijk ook meer individualisering. ‘Mensen willen steeds meer op hun eigen tijd sporten.’
Hierop zouden verenigingen en sporthalbeheerders kunnen inspelen met o.a. sport overdag of een multifunctioneel gebruik van hal of kantine. Aan de andere kant zien veel verenigingen hun ledenbestand afnemen (grote dalers zijn basketbal en badminton, stijger is gymnastiek)
Een paar aanwezige raadsleden wilden wel meedenken, maar ook in een groter geheel zien. Sporthalbeheerder Hugo Bakker begreep de voorzet en gaf aan dat de komst van kunstgras heeft geleid tot minder afname van zaaluren door voetballers. Bakker pleitte ook voor de vroegere (meer geprivatiseerde) situatie. ‘Toen konden we echt als ondernemers aan de slag.’
Adviseur Timmerman gaf aan dat de beheerkosten van de sporthallen wel erg hoog uitvallen. ‘Ruim 2 ton is veel te veel, dat moet echt anders.’ Hij adviseerde het beheer te optimaliseren en vooral de samenhang en samengang te bevorderen. Hij noemde de gemeenten Katwijk en Sassenheim als voorbeeld, omdat men daar al verder is met deze problematiek.
Raadslid Pien Schrama verwacht dat het nog wel een tijdje zal duren voordat er schot in de zaak komt. Wethouder Elkhuizen wil voor maart 2018 met een voorstel komen. Waarschijnlijk zal dat dan een adviesgroep of platform worden met verenigingsbestuurders, sporthalbeheerders en gemeentelijke afgevaardigden.