BIZ maakt mooier

Nieuwkoop – De ondernemers van en rond het Reghthuysplein hebben samen een BIZ opgezet. Deze ondernemers willen samen investeren om het winkelgebied nog aantrekkelijker te maken.

biz

Wethouder Platen (li) en Sabine Zimmer (foto gem. NKP)

BIZ is de afkorting voor ‘BedrijfsInvesteringsZone’. Er was toestemming van de gemeenteraad voor nodig om een BIZ te kunnen starten. O.a. omdat de bijdrage gerelateerd is aan de WOZ en de inning via de gemeente  (SVHW) loopt.
Wethouder Paul Platen is blij met de ontwikkeling: “Deze BIZ is binnen drie maanden opgezet, een knappe prestatie! Er is een groot draagvlak voor de BIZ voor het Reghthuysplein, maar liefst 82% van de ondernemers ondersteunt dit.”
De gemeente werkt graag mee aan dit initiatief. Dit is de eerste BIZ in Nieuwkoop. De gemeente ondersteunt de ondernemers door de BIZ-bijdrage te innen. “BIZ is niet iets van de gemeente, maar van de ondernemers,” benadrukt Platen, “Zij moeten het willen en het initiatief tonen.”
Op 6 december ondertekenden wethouder Platen en Sabine Zimmer namens de BIZ vereniging de overeenkomst. Met de overeenkomst verplicht de BIZ vereniging zich om het BIZ geld te gebruiken voor activiteiten en spullen om het plein mooier te maken en meer bezoekers te trekken. Het BIZ gaat in op 1 januari 2018.