BIZ Regthuysplein Nieuwkoop

Nieuwkoop – In de meningsvormende raadsvergadering werd donderdag 2 november gesproken over een Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) voor het Regthuysplein.

Reghthuysplein Nieuwkoop

Winkeliers aan het Reghthuysplein e.o. te Nieuwkoop hebben de gemeente gevraagd te faciliteren bij het opzetten van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ). Een BIZ is een afgebakend gebied waar ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving en het bezoekersklimaat. De initiatiefnemers willen graag een BIZ. Het is een bevoegdheid van uw raad om via een verordening een BIZ aan te wijzen. De raad wordt -eveneens op verzoek van de ondernemers- voorgesteld een bestemmingsheffing in te stellen, die alle ondernemers voor de BIZ moeten betalen. De heffingsgrondslag hiervoor zijn de OZB-objecten ‘ niet-woningen’ in het bewuste winkelgebied Reghthuysplein e.o. te Nieuwkoop.

N.a.v. een vraag van Remco Hendriks (SBN) legde wethouder Paul Platen uit dat inzake de betalingen er geen wettelijke regeling is. De gemeenteraad kan, als er ook een Ondernemersfonds komt, daar een een oplossing bieden. Dan is er de keuze of BIZ en Ondernemersfonds met elkaar verrekenen of gestapelde bedragen.

Ruim driekwart van de ondernemers in het betrokken gebied wil deze BIZ.

Leon Zoet (CDA) vroeg hoe de grenzen van de BIZ bepaald? Een ambtenaar legde uit dat het een logisch gebied is, vanuit centrum één aaneengesloten gebied. Je mag niet om bedrijven heen o.i.d. De grens ligt 5 jaar vast. Om toch flexibel te zijn kunnen andere ondernemers (buiten dat gebied) donateur worden.

Mur had een vraag over zeggenschap in relatie tot de waarde van het onroerend goed. In de Nieuwkoopse situatie betaalt de gebruiker en niet de eigenaar van de panden mee via OZB. De eigenaar betaalt niet en alleen in het geval van leegstand betaalt eigenaar wel mee en mag deze ook mee praten/stemmen.

Jan Tersteeg (NN) was bang dat deze actie een extra hinderpaal zou kunnen zijn voor het samenvoegen van de twee winkelcentra. Wethouder Platen ziet het als twee afzonderlijke zaken. ‘De ondernemers van het Regthuysplein willen een kwaliteitsimpuls voor hun gebied. Daarnaast zouden de ondernemers gezamenlijk verder moeten praten over toekomst mogelijkheden.’

Ook het Ondernemersfonds, dat via de Verenigde Ondernemers tot stand zou moeten komen, kwam ter sprake, maar de oprichting daarvan laat nog even op zich wachten.