Bouw Ashram bijna van start

Nieuwkoop – Wethouder Bernadette Wolters heeft kort voor de herfstvakantie het bouwbord onthuld als start van de bouw van het nieuwe Ashram College. De school komt op de plaats van voormalige gemeentehuis aan de Achterweg in kern Nieuwkoop. Een eerste paal wordt rond 6 november verwacht. De heistelling is inmiddels gearriveerd.

Wethouder Bernadette Wolters: ‘De samenleving verandert snel en het onderwijs moet daarin mee. Vernieuwend onderwijs vraag echter wel om een gebouw dat dit ondersteunt. Ik ben er trots op dat we straks een school dichtbij huis hebben met vernieuwend onderwijs in een duurzaam gebouw van de toekomst. We geven met dit gebouw echt een boodschap af: met elkaar bouw je aan de toekomst.’ 

Informatiebijeenkomst

Op woensdag 31 oktober is er een informatiebijeenkomst in het huidige Ashram gebouw aan de Lindelaan. Tussen 20.00 en 21.30 uur wordt in de aula van de school uitleg gegeven over de plannen. Buurtbewoners  zijn inmiddels via een nieuwsbrief uitgenodigd.

Aannemer Vink&Veenman gaat de school bouwen. Frank Agterof: ‘Als ervaren bouwer zijn wij als Nieuwkoops bedrijf extra blij dat wij dit project mogen realiseren. Het is voor ons extra bijzonder, omdat veel van onze medewerkers en kinderen van medewerkers op het Ashram College hebben gezeten. dat geeft een extra binding! Samen met de architect en opdrachtgever gaan we een mooie en duurzame school realiseren.’

Met de aannemer zijn afspraken gemaakt om de veiligheid op en rond de bouwplaats te waarborgen en overlast zoveel mogelijk te beperken. Zo is er bijvoorbeeld een route ingesteld voor het bouwverkeer tijdens de schooltijden. De overige afspraken kunt u vinden op www.ashramcollege.nl in het document ‘Logistiek Uitvoerings Scenario’. Vink&Veenman opent binnenkort een speciaal meldpunt voor bouw gerelateerde vragen en opmerkingen.