Bouw Ashram College in Nieuwkoop bijna van start

Nieuwkoop – De gemeenteraad heeft donderdag 7 juni ingestemd met een extra krediet (1,4 miljoen) voor een duurzaam Ashram College in Nieuwkoop

In Nieuwkoop komt een nieuw duurzaam schoolgebouw voor het Ashram College. Het project is inmiddels vergevorderd. Er is een ontwerp voor het gebouw en de omgevingsvergunning is verleend. Een ding stond de start van de bouw nog in de weg: de daadwerkelijke bouwkosten vallen hoger uit dan vooraf geraamd.

Begin dit jaar heeft het Ashram College een aanbestedingsproces doorlopen. Door de aantrekkende economie stijgen de bouwkosten snel. De inschrijvers op de aanbestedingsprocedure overschreden het aanbestedingsbedrag dan ook fors. Na doorrekeningen en het afwegen van verschillende opties, besloten de gemeente Nieuwkoop en het Ashram College om een hoger bouwbudget aan te vragen bij de gemeenteraad. De gemeenteraad ging hier 7 juni mee akkoord. Dit betekent dat het Ashram een extra bouwkrediet krijgt van E 1.403.065 (inclusief BTW).

Nu de gemeenteraad akkoord is met de extra investering, kan opdracht worden gegeven tot de bouw van het nieuwe Ashram College. Het gebouw is bij oplevering bijna energieneutraal (BENG). In een periode van 7 jaar vanaf oplevering van de nieuwbouw wordt de school, door middel van plaatsing van extra zonnepanelen, energieneutraal. Wethouder Bernadette Wolters: ‘Dit gebouw past bij de hoge duurzaamheidsambities van de gemeente Nieuwkoop en heeft een voorbeeldfunctie voor andere gebouwen. Daar kunnen we trots op zijn.’ Ook Piet Post, de bestuurder van het Ashram College, reageert verheugd. “Nu kan het bouwproces eindelijk beginnen. Vernieuwend onderwijs in het hart van het dorp.”