Bouwen in Nieuwveens centrum niet simpel

Nieuwveen- Tijdens de eerste officiële bestuursvergadering van dorpsvereniging Nieuwveen (DVN) heeft Annelies Barnard (directeur WSN) toegelicht hoever het met de centrumplannen van Nieuwveen is.

wsn bezoek

Voorzitter Wim vd Haak overhandigt de toekomstdroom van Henk Borst aan Annelies Barnard.

De Woningstichting Nieuwkoop (WSN) en de gemeente hebben samen een enquête gehouden onder 50plussers in de kernen Nieuwveen, Zevenhoven, Noordeinde en Vrouwenakker. Het ging er vooral om hoeveel (toekomstige) woonbehoefte en woonwensen er zijn. Het aantal reacties was teleurstellend laag (ongeveer 100). Het kan zijn dat het tijdstip (zomermaanden) of het digitaal beantwoorden een drempel is geweest. Niettemin is er wel behoefte aangetoond en WSN is wel plannen aan het maken en deze te gaan overleggen met een klankbordgroep.

Geen bestemming

Opvallend was wel dat er meer koop- dan huurwoningen voor senioren worden gewenst. WSN bouwt echter geen koopwoningen en beperkt zich tot (sociale) huur.
Er zijn plannen voor 30 tot 40 appartementen voor senioren in het centrum en die plannen kunnen in 2018 uitgewerkt worden. Dan moet de gemeente ook mee willen werken, vertelde Barnard. Ze legde uit dat er momenteel helemaal geen bestemming rust op het perceel in het centrum van het dorp. De zogeheten brievenbusnummers (er waren er 140 – red) zijn allemaal door de gemeente ingenomen en gebruikt in de Verwondering. Dat WSN zou kunnen bouwen in het centrum van Nieuwveen is dus helemaal niet zo vanzelfsprekend, omdat de gemeente zelf bouwgronden heeft waarop woningen verrijzen.
Dat vraagt dus nog het nodige overleg. Tot die tijd zou de WSN het braakliggende landje wel willen inzaaien met plukbloemen of bijbloemen, maar dat moet dan nog overlegd worden met de direct aanwonenden. Er een tulpenveld of schapenweitje van maken, ziet WSN niet zitten.
Na ook nog een korte toelichting over de bouwactiviteiten in De Verwondering (2 rijtjes van 6 huurwoningen) en op termijn 20 huurwoningen in Teylerspark vertrok directeur Barnard weer.

Droom
Echter niet zonder een aandenken mee te nemen. Henk Borst (lid projectgroep dorpsvereniging) had een prachtig overzicht gemaakt van de Polderhuislocatie. In 1882 startte de heer Smit daar met een opvang en in 1887 werd dat Johannes Stichting. Het document verhaalt met tekst en beeld over o.a. de Van Dam eenheden, opgravingen van de HKL, een schapenwei en uiteindelijk in 2022 de ingebruikname van een nieuw stuk dorpsplein met winkeltjes en seniorenwoningen. Koningin Maxima opent het nieuwe complex ……..