Bouwverzoekje nog even snel regelen

Nieuwkoop – Tijdens de meningsvormende raad van donderdag was het bijna “klaar terwijl u wacht”. Bijna, want er moet nog een paar weekjes gewacht worden.

Mevrouw Rijnbeek kwam inspreken bij de behandeling van de eerste wijziging van het bestemmingsplan kern Nieuwkoop. Rijnbeek was al in een eerdere vergadering (hoorzitting) geweest met een verzoek. Donderdag kwam ze met een gewijzigd verzoek. Rijnbeek wil eerst nog wat aanbouwen en 5 meter naar achteren.

Het bouwblok verschuiven kan wel volgens wethouder Platen. Primair gaat het echter om parkeren op eigen terrein, zo hield hij de raad voor. Platen adviseerde wel om e.e.a. ambtelijk te laten ondersteunen. Mevrouw Keijzers (SBN) wil graag flexibiliteit om e.e.a. nog te regelen. ‘Het is wel passend bestemmen, ook al past het niet goed in de procedure.’

Leon Zoet (CDA) was bang voor precedentwerking. ‘Straks komen alle buren ook met dergelijke verzoeken.’

Ook Hagenaars (MPN PN) was bang voor precedent werking als het met een amendement wordt geregeld.

Platen was duidelijk: ‘Of u honoreert het eerste ingediende en ingetekende verzoek, of u gaat via een amendement e.e.a. anders regelen.’

Op 2 maart staat dit onderwerp weer op de agenda. Om eventueel nog een amendement te kunnen toevoegen, is het dan een discussiestuk.