Breed landbouwverkeer geweerd

Nieuwkoop – Landbouwverkeer wordt steeds breder en zwaarder Dit geeft problemen op het gebied van (verkeers)veiligheid.

Daarom mogen in de gemeente Nieuwkoop landbouwvoertuigen (breder dan 3 meter) geweerd binnen de bebouwde kom.

Uitzondering voor vier wegen

Namens een aantal (lokale) ondernemers is  een verzoek bij de gemeente ingediend om voor   27 wegen binnen de bebouwde kom een uitzondering te maken voor voertuigen breder dan drie meter.  Het college heeft  voor deze 27 wegen  een afweging gemaakt. Verkeersveiligheid was het belangrijkste aandachtspunt en daarom is het verzoek voor de meeste wegen binnen de bebouwde kom afgewezen. Slechts voor vier wegen binnen de bebouwde kom maakt het college een uitzondering. Het gaat om de Milandweg (Woerdense Verlaat), Nieuwveens Jaagpad (Vrouwenakker), de Oostkanaalweg (tussen Ter Aar en Papenveer)  en de Westkanaalweg (tussen Papenveer en de Geerweg).