Buytewech-Noord als experiment

Nieuwkoop – De Startnotitie Omgevingswet wordt op 12 oktober goedgekeurd door de gemeenteraad, maar 28 september was er nog wel wat ruimte voor discussie.

buytewech
Op 9 maart 2017 is het Plan van Aanpak Implementatie Omgevingswet vastgesteld. Deze startnotitie is een vervolg daarop en maakt de aanpak inzichtelijk en bevat hiertoe analyses van te betrekken stakeholders, van bestaand beleid en regelgeving en van de brede impact van de wetswijziging.
Bouwlocatie Buytewech-Noord wordt in het kader hiervan aangemeld als experiment bestemmingsplan.  De heren Draper (CDA) en Dirven (NN) maakten er een ingewikkelde discussie van. Draper wilde het over het ambitieniveau hebben en was vooral bang voor hoge kosten.  Dirven wees vooral op ervaringen die elders waren opgedaan door anderen.
Leden van de andere partijen vonden het eigenlijk wel helder. ‘We mogen een experiment doen en dat betekent dat we er vooral van kunnen leren. Bovendien zitten we er met onze neus bovenop, dus zien we wat er gebeurt.’
Van Belzen (SGP/CU) ging wel een beetje met Draper mee, door te zeggen dat Nieuwkoop er zelf voor de duurdere weg had gekozen. ‘Samen met Alphen en/of Kaag en Braassem was het goedkoper geweest. ‘ Dat werd meteen bestreden door Marco Oehlenschläger van D66. ‘Dat is nooit onderzocht.’  Van Belzen: ‘Het is wel door de wethouder gezegd.’
Hoe het ook zij, de starnotitie Omgevingswet is donderdag 12 oktober een hamerstuk, iedereen gaat ermee akkoord.