Buytewech-Noord: presentatie eerste plannen

Nieuwkoop – De afgelopen periode konden inwoners en andere belangstellenden meedenken over de nieuwe woonwijk Buytewech-Noord. Er komt op 16 mei een info-avond.

Met alle ideeën, vragen en reacties uit eerdere bijeenkomsten heeft de gemeente drie verschillende vlekkenplannen gemaakt.

In zo’n vlekkenplan staat op hoofdlijnen waar de woningen komen, waar plek is voor groen in de wijk, hoe we omgaan met Park Buytewech, waar de verschillende (toegangs)wegen komen en wat de wijk bijzonder maakt.

Welk vlekkenplan past het beste bij uw wensen en waarom? Wat kan er beter of anders? Op basis van uw reacties op de getoonde vlekkenplannen maken we een voorstel voor het college van B&W en de gemeenteraad. De raad zal dan naar verwachting in juli een keuze maken uit de drie voorgestelde vlekkenplannen.

U kunt reageren op deze vlekkenplannen tijdens een informatieavond, die gehouden wordt op woensdag 16 mei van 19:30 – 21:30 uur (inloop vanaf 19.15, start presentatie 19.30) Op de locatie  : Hoeve Rijlaarsdam, Nieuwveenseweg 59 in Nieuwkoop.