CDA met zakgeldvragen

Nieuwkoop – CDA Nieuwkoop wil helderheid over zak- en kleedgeld binnen jeugdzorg

geld

In het rapport ‘Mag ik mijn zakgeld?’ vraagt de Kinderombudsman aandacht voor jongeren in jeugdinstellingen en pleeggezinnen. De gemeente is ervoor verantwoordelijk dat deze jongeren zak- en kleedgeld krijgen. Op veel plaatsen blijken hier echter geen afspraken over te zijn gemaakt, aldus de Kinderombudsman. De CDA-fractie wil weten hoe dit in de gemeente Nieuwkoop is geregeld en heeft het college om opheldering gevraagd. CDA-fractielid Brent Wijshijer: “Het is tamelijk zorgwekkend dat veel jongeren onder voogdij en in instellingen vaak geen zak- en kleedgeld krijgen, zoals gesteld in het rapport van de Kinderombudsman. Om toch zakgeld op te halen steken begeleiders veel tijd in het aanschrijven van fondsen. De tijd die hier aan op gaat kan niet aan begeleiding of andere taken worden besteed. Het is belangrijk om te kijken of soortgelijke situaties zich in onze gemeente voordoen.”

In de Jeugdwet zijn gemeenten verantwoordelijk voor het zak- en kleedgeld van jongeren onder voogdij en in jeugdinstellingen. Hierover moeten ze afspraken maken met de gecertificeerde instelling. Het CDA wil nu weten of dergelijke afspraken ook door de gemeente Nieuwkoop zijn gemaakt. Wanneer dat niet het geval is bepleit de CDA-fractie dat dit alsnog spoedig wordt gedaan.